Algemene Voorwaarden

1. Identificatie

Deze website wordt beheerd door X-Corp B.V., vertegenwoordigd door Gerben van Leeuwen. X-Corp B.V. is een geregistreerd bedrijf in Nederland onder het registratienummer 75632446 (KVK) en heeft het BTW-nummer NL826530497B01. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan Industrieweg 50, 3144 CH Maassluis, Nederland.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de X-Cube (www.x-cube.nl). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve dan de website niet te gebruiken.

3. Reserveringen

a.
Bevestiging van reservering: Reserveringen voor onze ervaringen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Uw reservering is pas bevestigd wanneer u een bevestigingsmail ontvangt.
b. Betaling: De volledige betaling is vereist op het moment van boeking. Wij accepteren MB WAY en creditcard zoals gespecificeerd op de website.

c.
Annuleringen en Terugbetalingen: Annuleringen die 3 uur of meer voor de geplande boekingstijd worden gemaakt, komen in aanmerking voor een volledige terugbetaling. Het uitgegeven geld zal binnen 5 dagen worden terug gestort.

4. Gedragscode

a.
Leeftijdsbeperkingen: Deelnemers moeten minstens 9 jaar oud zijn om deel te nemen aan onze kinderspellen. Deelnemers jonger dan 9 jaar moeten worden begeleid door een betalende volwassene.

b.
Intoxicatie: We behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren of deelnemers te verwijderen die lijken onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

5. Intellectueel Eigendom

a.
Inhoud van de website: Alle inhoud op de website, inclusief tekst, grafische ontwerpen, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van X-Corp B.V. en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten.

b.
Gebruik van materialen: U mag geen enkele inhoud op de website reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Beperking van aansprakelijkheid

a.
Realisatie van risico: Deelname aan onze escaperooms omvat fysieke activiteit en kan potentiële risico’s met zich meebrengen. Deelnemers nemen vrijwillig alle risico’s en aansprakelijkheden op zich die voor kunnen komen met hun deelname.

b.
Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van onze diensten.

7. Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

8. Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl

__________________________________
Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 06.12.2023

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie wanneer u onze website gebruikt en de keuzes die u heeft met betrekking tot die informatie.

1. Informatie die wij verzamelen

a.
Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals namen, e-mailadressen en andere informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt bij het boeken van een X-Cube of contact met ons opnemen.

b.
Payment Information: Bij het maken van een reservering verzamelen we betaalinformatie, inclusief creditcardgegevens, om betalingen veilig te verwerken.

c.
Loggegevens: We verzamelen automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Dit kan uw computers Internet Protocol (IP) adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op die pagina’s, en andere statistieken omvatten.

2. Gebruik van informatie

a.
Reserveringen en Diensten: We gebruiken de verzamelde informatie om reserveringen te verwerken, te communiceren met gebruikers, en de gevraagde diensten te leveren.

b.
Verbetering van Diensten: We kunnen informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren, gebruikerservaringen aan te passen, en de effectiviteit van onze marketinginspanningen te analyseren.

c.
Communicatie: We kunnen contactinformatie gebruiken om gebruikers informatie te sturen over hun reserveringen, updates, nieuwsbrieven en promotionele materialen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om dergelijke communicatie niet te ontvangen.

3. Cookies en Trackingtechnologieën
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze website bij te houden en bepaalde informatie vast te houden. Gebruikers kunnen hun browsers instrueren om cookies te weigeren, maar dit kan bepaalde functies van de website beperken.

4. Gegevensbeveiliging
We implementeren beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Echter, geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag is 100% veilig, en we kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

5. Openbaarmaking van Informatie

a.
Externe dienstverleners : We kunnen persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners om diensten te faciliteren en de website te verbeteren.

b.
Wettelijke vereisingen: We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken indien vereist door de wet of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

6. Uw Rechten
Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot, correctie aan te vragen en hun persoonlijke informatie te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst, en de datum van de laatste update wordt aangegeven.

8. Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl